หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วิธีการชาร์จแบบคงที่สำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้
- Jan 21, 2017 -

วิธีการชาร์จกระแสไฟฟ้าแบบคงที่คือการปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จหรือเปลี่ยนความต้านทานในสายของแบตเตอรี่ทำให้วิธีชาร์จกระแสไฟฟ้าเดียวกัน การควบคุมเป็นเรื่องง่าย แต่เนื่องจากแบตเตอรี่สามารถรับกำลังการผลิตในปัจจุบันจะค่อยๆลดลงในขณะที่มีการชาร์จไฟค่าใช้จ่ายที่ล่าช้าการชาร์จกระแสที่ใช้สำหรับการอิเล็กโทรลิซิสของน้ำแก๊สก๊าซมีการใช้บ่อยในขั้นตอนการชาร์จไฟ

สงวนลิขสิทธิ์© BESEN-Group สงวนลิขสิทธิ์